#Sever 1#Sever 2
Giám đốc già sung sướng trước sự phục vụ của em trợ lý trẻ đẹp

Giám đốc già sung sướng trước sự phục vụ của em trợ lý trẻ đẹp

0 votes

Nội dung phim

Giám đốc già sung sướng trước sự phục vụ của em trợ lý trẻ đẹp
Bao năm kinh doanh lặn lội thương trường đấu đá lẫn nhau nhiều khi phải hy sinh cả bằng máu và nước mắt mới có thành công như ngày hôm nay chúng nó thường nói phi thương bất phú nhưng đâu biết rằng để tồn tại được ở trên cái thương trường này đòi hỏi nhiều mồ hôi nước mắt lắm luôn, nhưng trải qua nhiều năm cuối cùng tôi cũng đã thành công, giờ có lẽ tôi cần tuyển vài em chân dài để phục vụ cho mình để hưởng thụ những tháng ngày qua đã cố gắng không biết mệt mỏi đã đốt khá nhiều thời gian tuổi trẻ và thanh xuân của mình

Diễn viên tham gia phim