#Sever 1#Sever 2
Ngày sung sướng của mẹ kế khi gặp con chồng cặc bự

Ngày sung sướng của mẹ kế khi gặp con chồng cặc bự

10 4 votes

Nội dung phim

Vừa mới đến nhà thì gặp bà mẹ kế bà mẹ kế của tôi là một người trẻ tuổi nếu nói đúng ra thì bà ấy chỉ có hơn tuổi mà thôi vì tiền mà bà ấy cưới cha tôi nói chung điều đó đối với tôi cũng không có nhiều thứ quan trọng lắm vì tôi cũng chẳng quan tâm đến điều đó vì gia sản mà bố tôi để lại đều đã để tên tôi đứng hết rồi sau này có mất đi thì chắc tôi mới là người có quyền cho bà ấy bao tiền đó là việc của tôi chứ bà ấy cũng không có quyền được đòi hỏi trong chuyện này và chính vì thế mà tôi cũng không muốn dây đến bà ấy

Diễn viên tham gia phim

N/A